Kancelaria: +48 605 502 552 | adw. Barbara Prokop: +48 667 788 004 barbara.a.prokop@adwokatprokop.pl

Prawo cywilne 

 

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie prawa cywilnego w tym w szczególności przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych reprezentowanie Klientów w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi, komornikami i wojewódzkimi komisjami lekarskimi, w szczególności w zakresie:

 • roszczeń wynikających z umów
 • odszkodowań związanych z wypadkami oraz naruszeniem dóbr osobistych
 • wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • ustanowienia służebności,
 • zniesienia współwłasności,
 • stwierdzenia zasiedzenia,
 • spraw o eksmisję,
 • upadłości konsumenckiej,

Kancelaria dokona analizy wypłacalności dłużnika, podejmie czynności procesowe celem wyjawienia majątku, zapewni obsługę prawną w postępowaniu egzekucyjnym, kontaktując się zarówno z komornikiem jak i dłużnikiem.

Dodatkowo dokona analizy dokumentów i sytuacji dłużnika pod kątem skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.

Prawo rodzinne i opiekuńcze 

 

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie prawa cywilnego w tym w szczególności przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych reprezentowanie Klientów w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi, komornikami i wojewódzkimi komisjami lekarskimi, w szczególności w zakresie:

 • roszczeń wynikających z umów
 • odszkodowań związanych z wypadkami oraz naruszeniem dóbr osobistych
 • wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • ustanowienia służebności,
 • zniesienia współwłasności,
 • stwierdzenia zasiedzenia,
 • spraw o eksmisję,
 • upadłości konsumenckiej,

Kancelaria dokona analizy wypłacalności dłużnika, podejmie czynności procesowe celem wyjawienia majątku, zapewni obsługę prawną w postępowaniu egzekucyjnym, kontaktując się zarówno z komornikiem jak i dłużnikiem.

Dodatkowo dokona analizy dokumentów i sytuacji dłużnika pod kątem skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.

Prawo spadkowe 

 

Zdarza się, że mimo utraty bliskiej osoby, ciężko jest Nam się pogodzić z jej ostatnią wolą.

Dlatego profesjonalne podejście prawnika jest niezmiernie ważne.

W szczególności Kancelaria pomoże w zakresie stwierdzenia nieważności testamentu, stwierdzenia nabycia spadku, jak i działu spadku oraz zapłaty zachowku. Udzielamy również wsparcia w trakcie planowania podziału majątku. Dodatkowo doradzimy w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku oraz pomożemy w ustaleniu bezprawności wydziedziczenia.

Prawo gospodarcze 

 

Chcesz otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą albo założyć spółkę?

Kancelaria zapewni Ci pomoc w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych na potrzeby prowadzonej przez klientów działalności.

Kancelaria świadczą również usługi w zakresie prowadzenia procesu rejestracji spółek, spółdzielni, jednoosobowych działalności gospodarczych stowarzyszeń i fundacji w odpowiednim rejestrze, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Pomożemy w stworzeniu bądź zmiany statutów i umów spółek prawa handlowego, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji.

Pomożemy przy prowadzeniu spraw przeciwko członkom zarządu spółki lub przygotujemy skargę pauliańską.

Wychodząc naprzeciw Twojej działalności udzielimy Ci również wsparcia księgowej Kancelarii, a w przyszłości na życzenie klienta zajmie się stałą obsługą Twojej firmy.

Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz komornikami, w tym w sporach z kontrahentami, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z umów.

Prawo karne 

 

Kancelaria świadczy reprezentację na wszystkich etapach postępowania w sprawach karnych, począwszy od postępowania przygotowawczego, przez postępowanie sądowe oraz postępowanie wykonawcze. Pomożemy w sporządzeniu prywatnych aktów oskarżenia, apelacji i kasacji, wystąpimy o orzeczenie wyroku łącznego, przerwę w odbywaniu kary lub odroczenie wykonania kary.

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną wszystkim stronom postępowania – oskarżonym, podejrzanym lub pokrzywdzonym. Kancelaria dokona analizy sprawy w zakresie podejrzenia popełnienia przestępstwa oraz udzielmy wsparcia osobom pokrzywdzonym również w celu uniknięcia wtórnej wiktymizacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta świadczymy usługi również w Zakładach Karnych.

Prawo kanoniczne 

 

Wokół postępowań o stwierdzenie nieważności małżeństwa pojawiło się wiele wątpliwości, dlatego Kancelaria wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferuje w pierwszej kolejności pomoc przy stwierdzeniu tytułu nieważności małżeństwa, a następnie napisanie skargi powodowej rozpoczynającej proces kościelny w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa tzw. rozwód kościelny.