Kancelaria: +48 605 502 552 | adw. Barbara Prokop: +48 667 788 004 barbara.a.prokop@adwokatprokop.pl

Oliwia Skura

adwokat

Wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie budowlanym, projektach infrastrukturalnych realizowanych na warunkach kontraktowych FIDIC, obsłudze prawnej podwykonawców i dalszych podwykonawców inwestycji budowlanych na każdym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego tj. od negocjacji umów poprzez obsługę prawną w okresie realizacji kontraktów, po prowadzenie sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie.

Jacek Mikołajonek

adwokat

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

Posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze klientów indywidualnych. Specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach karnoskarbowych oraz konsumentów w sporach z instytucjami finansowymi, głównie przeciwko ubezpieczycielom oraz bankom, w szczególności w sprawach dotyczących opłat likwidacyjnych w polisach z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz przy roszczeniach związanych z kredytami walutowymi.

Centrum Brokerskie

biuro brokerskie

Centrum Brokers od kilkunastu lat  zapewnia  Klientom obsługę wszystkich linii ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczeń majątkowych, na życie,  komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej, osobowych oraz specjalistyczne produkty takie jak np. programy dla grup  producenckich.świadczy usługi, jak również w zakresie doradztwa, risk managementu oraz programów zdrowotnych i medycznych. Prowadzimy w imieniu Klientów pełną likwidację szkód, oferując jednocześnie usługi w zakresie doradztwa prawnego i dochodzenia odszkodowań.

Już dziś podnosi standardy  i specjalizację Partnerów, tak by przewidywać ryzyka i potrzeby Klientów, które mogą pojawić się w perspektywie następnych lat.